Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

Formy pomocy

Czcionka:

Art. 2.1. Pomoc społeczna- jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami oraz osobami fizycznymi

 

Forma pieniężna:

 • zasiłek stały

 • zasiłek okresowy

 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie


 

Niepieniężnych:

 • praca socjalna

 • bilet kredytowany

 • składki na ubezpieczenie społeczne

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie

 • sprawienie pogrzebu

 • schronienie, posiłek

 • niezbędne ubranie

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.


 


 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie jest realizatorem proektu finasowanego z EFS pt. " Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino"